// archives

Lokaties

Deze categorie bevat 4 berichten

Bewoners en ondernemingen op de Blauwedijk

  Hieronder zie je een opsomming van families, personen en ondernemingen die tussen 1950 en 1960 woonden en werkten op het vermelde adres aan de Blauwedijk, of op de Blauwedijk. 1 Accountants- en Adviesbureau P.M. de Kleijn 3 Mej. M.S. van de velde, winkeljuffrouw 3 M.J. Eekman 3 G.P. Goergen, hotelhouder 5  J.A. van Maldegem, […]

Bewoners en ondernemingen Rotterdamse Kaai

Op 17 mei 1940 wordt bijna de hele bebouwing van deze Kaai weggevaagd  tengevolge van de oorlogshandelingen van die dag. Alleen de panden met de huisnummers 1 tot en met 13, blijven gespaard. Eerder heb ik al bericht over Garage Zeeland van de familie Sukkel die zich hier als een van de eersten vestigde na de wederopbouw. […]

Wonen op de Beenhouwerssingel

In een eerder bericht heb ik alle bewoners en ondernemingen van deze singel opgesomd. Op nummer 47 woont Ko Minet. Hij is geboren in 1934. We zien hem hier voor de deur van zijn ouderlijke woning. Het is 1952 en Ko is dan 18 jaar. Hij heeft de ambachtschool er op zitten en werkt bij de Firma […]